תקנון

מבוא

 • האתר מארצנו לעצמנו תחת הדומיין  israelinyou.com מציע שרותי הדרכת טיולים בישראל, הרצאות, סדנאות, קורסים , ספרים או אימון ויעוץ בצורה פרונטלית, טלפונית או אונליין שמטרתם חוויה תיירותית, ידיעת הארץ, הכרות עם עולם הרוח והנפש למטרת העשרה והעצמה בלבד.
 • יודגש שהאתר מספק חויה תיירותית או פעילות העשרה. גם כל יעוץ או אימון הינם בגדר העצמה בלבד ואינם מהווים תחליף לכל נושא או תחום בו נדרש ייעוץ רפואי ו/או מקצועי ו/או פסיכולוגי כזה או אחר.  בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות ולא יהיו אחראים בשום מקרה ובכל דרך לכל נזק ישיר או עקיף מכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בשל שימוש במידע אשר באתר בכלל, ו/או בשל הסתמכות על מידע ו/או שירות מכל סוג שהוא, חומר, מוצר, פרסום או כל מידע אחר שהובאו לידיעת המשתמש דרך אתר זה. כל מידע המפורסם באתר זה איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים.
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • חובת גיל המשתמש באתר הינו 18 ומעלה. במידה וטרם מלאו לך 18 הנך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים שלך ולקבל את אישורם המוקדם לשימוש באתר זה ואת הסכמתם לתנאי תקנון זה. כל שימוש באתר כהגדרתו בתקנון זה, על ידי קטינים מהווה הסכמת הוריהם או האפוטרופוסים כאמור.
 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • עצם רכישת מוצר או שירות באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

הרכישה

 • הרכישה באתר הינה באמצעות ביט, העברה בנקאית או כרטיס אשראי והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י הבנק או חברת האשראי.
 • מחיר הפריטים באתר ללא תוספת מע”מ כדין עוסק פטור. יש לשים לב להנחיות הרכישה ותנאי העיסקה בהתאם לכל פריט בנפרד ומה שקובע הוא התנאים בהקשר לכל פריט, מוצר או שירות אשר מופיעים לפני ביצוע הרכישה בפועל.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת השרותים בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

החזרות וביטולים

 • ניתן לבטל עסקה תוך 24 שעות מביצוע העסקה באמצעות פניה בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר –  אם מדובר במוצר פיזי דוגמת ספר, יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית 
 • אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.

שירות לקוחות

 • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה באימייל israelinyou2020@gmail.com

אבטחת מידע ופרטיות

 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
 • יובהר כי, ביצוע פעולות באתר האינטרנט בסביבה מקוונת, אינה מאפשרת להנהלת האתר חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכת המחשוב הקיימת ברשותה ו/או חשיפת מידע אשר ברשותה בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי כלשהו להיחשף ולגשת, שלא כדין, למידע אשר שמור ברשותה ו/או לעשות בו שימוש לרעה, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון לא תהא הנהלת האתר אחראית לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, שעשוי להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהו, שמסר המשתמש באתר, יאבד ו/או יגיע לגורם כזה או אחר, אשר יעשה בו שימוש שלא ברשות.
 • הנהלת האתר מדגישה כי, בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים ו/או הפריטים ו/או המודעות ו/או התכנים שהוצגו בפני המשתמש ו/או אשר גילה בהם עניין, כמו כן, נתונים אודות זמן שהיית המשתמש באתר והפעולות שבוצעו על ידו באתר, כך שהנהלת האתר רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה, בכפוף למגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. הנהלת האתר רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאמור לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית ו/או מאפשרים את זיהויו באופן אישי.
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (באם אלו ידועים לה) במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל, הפוגעים ו/או העשויים לפגוע בהנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים ו/או המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי, המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי כלשהוא וכן בכל מחלוקת ו/או הליך משפטי.
 • דואר שיווקי, לרבות, תכנים, הודעות ותזכורות בדוא”ל, במסרונים, וואטסאפ וכיוצ”ב, ישלח בכפוף לקבלת הסכמתו המפורשת של המשתמש בעת רישומו לאתר ו/או רכישה שתבוצע על ידו, על פי דין.
 • בכל עת יוכל המשתמש לבקש את עדכון המידע אודותיו, תיקונו ו/או מחיקת המידע אשר מסר באתר. 
 • הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את התקנון וכן את מדיניות הפרטיות וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושה הבלעדי של מארצנו לעצמנו.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע , טקסט או תמונה כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בכפר סבא  או בכל בית משפט  המוסכם על בעל האתר תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.